Det kan vara bra att implementera ledstråk utomhus för att göra tillgängligheten bättre för personer med olika typer av nedsatt syn. Detta gör att det är mycket enklare att orientera sig om man inte kan använda sig av sin syn för att hitta runt i sin fysiska verklighet.

Vi tar ju ofta synen för given och det kan vara svårt att sätta sig in hur tillvaron är för en person som inte har tillgång till denna. De flesta sammanhang vi rör oss i är ju konstruerade för seende personer i första hand och det är lätt att glömma av att alla inte har möjlighet orientera sig med hjälp av sin synförmåga.

ledstråk utomhusDå behövs andra lösningar. Det finns som tur är flera smarta alternativ när det gäller handikappanpassning. Detta gäller även syn och det finns sätt att handikappanpassa en yta så att den blir betydligt mer tillgänglig för personer som inte kan se.

Ledstråk ökar tillgängligheten

Ledstråk är ett vanligt sådant alternativ som ofta används. Detta gör att man får ett annat alternativ när det gäller att röra sig från punkt a till punkt b på ett framgångsrikt sätt. Man kan då använda sig av sin känsel i stället när det gäller orienteringen.

Det är dock viktigt med väldigt tydliga lösningar och en bra organisation av lokalen för att detta ska gå att implementeras på ett bra sätt som möjligt.

Det ska vara lätt att hitta och lätt för en person med nedsatt syn att veta vad som gäller och hur denne ska ta sig fram i rummet i fråga. Det finns mycket som kan förvirra om man inte har tillgång till sin syn och det är därför viktigt att rummet har en bra organisation och en bra lösning. Det är givetvis bra om rummet redan från början är designat med detta i åtanke, men det går att fixa till rum i efterhand också om det skulle behövas.

Ledstråk är också ett väldigt funktionellt alternativ utomhus och funkar egentligen lika bra för inomhusytor såväl som utomhus. Planering är dock alltid a och o för att denna lösning ska fungera på ett tillfredsställande sätt.