Arbetsrätt är ett område inom juridiken som är aktuell för alla som befinner sig ute i arbetslivet. Det är väldigt viktigt både för arbetsgivare och arbetstagare att känna till de regler som ingår i Arbetsrätten för att man skall veta om vilka rättigheter samt skyldigheter man har. Att veta om detta är mycket värdefullt och viktigt.

En man vid namn Tommy Iseskog anordnar en seminarieserie inom Aktuell Arbetsrätt (KP) som är öppen för allmänheten att gå på, och det är verkligen en värdefull seminarieserie som kommer att gynna ditt arbetsliv en hel del. Här får du ta del av alla de senaste nyheterna inom Arbetsrättsområdet, där exempelvis vissa aktuella domar kommer diskuteras och nyheter från Regeringen och Riksdagen tas även upp för er att lyssna på.

Viktiga seminarieserier om Aktuell Arbetsrätt

Denna seminarieserie av Tommy Iseskog vid namn Aktuell Arbetsrätt brukar genomföras ca 5-6 gånger per år beroende på ort. Det är verkligen bra att gå på dessa eftersom att det tas upp mycket nytt inom arbetsrätten som också kan komma att påverka ens arbetsliv, eftersom att det alltid händer saker och sker förändringar inom detta område.

Om man vill så är man också välkommen att boka in ett möte som är helt kostnadsfritt, för att just du skall kunna bestämma dig om du vill bli en del av detta unika nätverk. De som brukar deltaga på dessa seminarieserier är av alla de olika åldrarna och är också från väldigt många olika delar av arbetslivet. Under dessa träffar så är man också varmt välkommen att ställa sina egna frågor för att få svar på det man undrar över.